wyposażenie łazienek / o nas / o firmie / polityka prywatnosci

Polityka prywatności


Sterta.pl wyznaje zasadę, iż każdy człowiek ma prawo do prywatności. Szanując swoich Użytkowników opracowała politykę prezentującą nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Internauci odwiedzający nasze serwisy, sami mogą zadecydować, które z podanych przez nich danych staną się dostępne, a które posłużą jedynie do wewnętrznych celów technicznych służących administrowaniu serwerami oraz dla zbierania danych statystycznych. Zestawienia, o których mowa nie umożliwiają identyfikacji pojedynczych Użytkowników.

W celu zbierania informacji o Użytkownikach Sterta.pl używa mechanizmu "cookies". Zapisuje on na komputerze krótkie informacje tekstowe, które przy ponownym połączeniu identyfikują Użytkownika, dzięki czemu jego sesja może być utrzymana już po pierwszym zalogowaniu bez ponownej autoryzacji na kolejnych stronach, następuje tworzenie statystyk oglądalności i ankiet internetowych z zabezpieczeniem przed wielokrotnym głosowaniem tych samych osób oraz pozwala na poznanie zainteresowań i zachowań internautów odwiedzających nasze strony.

Korzystanie z technik "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, czy informacji poufnych z jego komputera.
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oraz do administracji serwerem firmy Sterta.pl

Wpisywane w formularzach rejestracyjnych dane osobiste takie jak : imię i nazwisko, adres mailowy, rok urodzenia, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza, iż są one prawdziwe. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usuwania swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Sterta.pl gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa.

O wszelkich zmianach w przedstawionej polityce prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju i powstania nowych produktów i usług, Sterta.pl będzie informowała na bieżąco.

Polityka Prywatnosci |

Polityka prywatności